EDInet

EDInet (eng. EDI – Electronic Data Interchange) usluge koristi više od stotinu korisnika unutar Hrvatske te više od dvije tisuće diljem svijeta.

Više od desetljeća, u digitalnom poslovanju za razmjenu elektroničkih podataka i dokumenata koristimo najnovije tehnologije. Partner nam je Infinite SP.z.o.o, renomirana tvrtka koja uspješno posluje više od dvadeset godina.

OptimIT je posrednik između korisnika i njihovih poslovnih partnera pri razmjeni podataka i dokumenata. Kao EDI posrednik, nudimo centralno mjesto usluga vezanih uz razmjenu i arhiviranje elektroničkih podataka i dokumenata usklađenih s važećom zakonskom regulativom.
Osiguravamo cjelovitu i zaokruženu uslugu razmjene elektroničkih podataka i dokumenata (npr. narudžbe, otpremnice, potvrde narudžbi, računi, dostavnice) između poslovnih partnera. Usluga se koristi upotrebom jednog od nekoliko dostupnih EDInet rješenja. Odabir rješenja ovisi o potrebama poslovnog procesa korisnika i njihovih poslovnih partnera.


Osim razmjene podataka i dokumenata, EDInet usluga nudi modul arhiviranja. Korisnik može arhivirati elektroničke podatke i dokumente čak i ukoliko poslovni partner ne posluje putem EDInet sustava razmjene.

Korištenje EDInet rješenja optimizira i automatizira poslovne procese, smanjuje troškove svih sudionika poslovnog procesa, minimalizira mogućnost pogrešaka uvjetovanih ljudskom omaškom te poboljšava produktivnost.

PROCES IZDAVANJA I ZAPRIMANJA E-RAČUNA

1.

Izdavatelj računa

2.

OptimIT

Informacijski posrednik

Infinite Suite

FINA certifikati

FINA certifikati

Preuzimanje računa putem linka HTTPS

*za sve korisnike

Preuzimanje računa kao privitak u e-mailu

*za sve korisnike

Preuzimanje računa putem web EDInet sučelja

*samo za EDInet korisnike

Preuzimanje računa direktno u poslovni program primatelja

*samo za EDInet korisnike

3.

Vremenska oznaka – žig

*mogući razni pravno priznati Izdavatelji unutar EU

4.

Elektronska arhiva

Infinite E Archive Suite