Zaštita privatnosti

U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka koja se odnosi na obradu osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679, Pružatelj usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke od Korisnika na legitiman, pravedan i transparentan način računajući samo na prikupljanje onih podataka potrebnih za ispunjenje pravnog posla ugovorenog između Pružatelja usluga i Korisnika.

Zbog vidljivosti i razumijevanja ovih uvjeta “Pružatelj usluga” predstavlja OptimIT d.o.o., dok Posjetitelj internetske stranice Pružatelja usluga i potencijalni poslovni suradnici predstavljaju pojam “Korisnik”.

a) Vrsta prikupljenih i obrađenih osobnih podataka

“Osobni podaci” znači bilo koja informacija koja se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba čiji se identitet može izravno ili neizravno utvrditi, posebno uz pomoć osobnih podataka poput imena, OIB-a, adrese, mrežnih identifikatora, ili uz pomoć jednog ili više faktora – fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni podaci pojedinca.

Nije potreban login / registracija da se pristupi usluzi pa se internetske stranice Pružatelja usluga mogu koristiti bez objavljivanja identiteta Korisnika. Međutim, ukoliko Korisnik želi ostvariti kontakt, ili ponovno poslati podatke radi potencijalnog zapošljavanja  i suradnje, tada su osobne informacije nužne. U tom slučaju, potrebno je poslati ime, prezime, e-mail, kontakt broj i dokumentaciju, ili podatke ovisno o Korisnikovom poslu, koji je odabran i objavljen od strane Pružatelja usluga (npr. Portfolio). Ako Korisnik odluči uskratiti tražene osobne informacije, on / ona neće moći pristupiti traženim stranicama, a Pružatelj usluga neće moći odgovoriti na njegov / njezin zahtjev. Osobni podaci se obrađuju isključivo u svrhu o kojoj je Korisnik obaviješten i prikupljaju u periodu samog prikupljanja podataka.
Voditelj obrade, osoba zadužena za prikupljanje i obrađivanje podataka, ovlašten je od strane OptimIT d.o.o. i Korisnik može uputiti sve upite vezane uz obradu osobnih podataka Voditelju obrade na gdpr@optimit.hr ili OptimIT d.o.o., Planinska 13a, 10000Zagreb.

b) Korištenje osobnih podataka

Davatelj osobnih podataka, u ovom slučaju Korisnik,  daje osobne podatke Pružatelju usluga, a  u svrhu omogućavanja izvršenja aktivnosti i / ili ugovornih obveza, kao i za tehničke svrhe pri administraciji internetske stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivene trećoj strani, osim u slučaju pristanka od strane Korisnika. Korisnik samostalno odlučuje koje informacije će dati Pružatelju usluga. U slučaju odbijanja pružanja traženih informacija, postoji mogućnost da Pružatelj usluga neće biti u stanju udovoljiti Korisniku te će morati odbiti poslovni odnos i suradnju s Korisnikom.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Pružatelja usluga uvid u njegov / njezin osobne podatke i ispravke tih podataka.   

Obrasci „Zahtjev za pristup informacijama“ i „Zahtjev za ispravkom osobnih podataka“ su dostupni na stranicama Pružatelja usluga. Korisnik može u bilo kojem trenutku podnijeti ispunjeni obrazac za Voditelja obrade na e-mail gdpr@optimit.hr i zatražiti da mu / joj se dostave informacija o obradi njegovih / njezinih podataka, u koju svrhu se obrađuju, odnosno on / ona može zahtijevati izmjenu informacija koje smatra netočnim, ili nepotpunim.

Pružatelj usluga je dužan postupiti na zahtjev Korisnika u roku od mjesec dana. Rok se može produljiti za dva mjeseca u slučaju opterećenja Pružatelja usluga. Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika o produljenju roka.

c) Privola – Suglasnost

Prilikom sklapanja poslovnog odnosa s Pružateljem usluga, kao i prilikom podnošenja Upita / Ponude, Korisnik je dao pristanak na korištenje i obradu osobnih podataka osobi zaduženoj za obradu podataka kod Pružatelja usluga.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući suglasnost o obradi osobnih podataka. Obrazac „Otkazivanje privole – suglasnosti“ nalazi se na  stranici Pružatelja usluga. Korisnik može u bilo kojem trenutku podnijeti popunjeni obrazac na e-mail gdpr@optimit.hr i zatražiti da Pružatelj usluga odmah prekine daljnju obradu podataka i o tome obavijesti Korisnika. Pružatelj usluga će odmah prekinuti daljnju obradu osobnih podataka i obavijestiti o tome Korisnika. Ako Pružatelj usluga nije u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze zbog povlačenja suglasnosti, neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu nastalu štetu uslijed neispunjavanja Ugovora, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluga za stvarno nastale troškove.

Nakon što se suglasnost povuče, Pružatelj usluga će trajno izbrisati sve prethodno prikupljene informacije o Korisniku, bez odgađanja.

d) Prigovor

U slučaju sumnje na zlouporabu i/ili uskraćivanje informacija, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor Nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

e) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka od Pružatelja usluga. Obrazac za brisanje osobnih podataka nalazi se na stranici Pružatelja usluga. Korisnik može u bilo kojem trenutku podnijeti „Zahtjev za brisanjem osobnih podataka“ na gdpr@optimit.hr s ispunjenim obrascem i zatražiti da se trajno izbrišu svi, ili pojedini osobni podaci Korisnika. Pružatelj usluga je dužan postupiti po zahtjevu  i obavijestiti o tome Korisnika.  Ako zbog brisanja podataka Pružatelj usluge nije u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, neće biti odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu uslijed neispunjavanja Ugovora, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluga za stvarno nastale troškove.
Pružatelj usluga dužan je postupiti po zahtjevu Korisnika u roku od mjesec dana.  Rok se može produljiti za dva mjeseca u slučaju opterećenja Pružatelja usluga. Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika o produljenju roka.

f) Automatsko bilježenje informacija (informacije koje nisu osobne)

Svaki pristup internetskoj stranici Pružatelja usluga automatski bilježi određene podatke koji su općeniti i ne smatraju se osobnim podacima (preglednik, broj posjeta, prosječno vrijeme posjećenosti stranice, posjećene stranice). Tako dobiveni podaci važni su za Pružatelja usluga jer se koriste za mjerenje privlačnosti internetske stranice i poboljšanju sadržaja i korištenja. Takve informacije nisu posebno razmatrane i priopćene trećim stranama.

g) Kolačići

Internetska stranica Pružatelja usluga  odnosi se na tzv. kolačiće (eng. „cookies“) – tekstualne datoteke koje postavlja internetski poslužitelj na korisnikovo računalo (ili drugom uređaju). Datoteke se stvaraju kada gledatelj na Korisničkom računalu (ili drugom uređaju) učita posjećeno mrežno odredište, a zatim šalje podatke u web preglednik i stvara tekstualnu datoteku („cookie“). Internetski preglednik dohvaća i šalje datoteku ciljanom  mrežnom odredištu (mjesto, stranica) prilikom ponovnog vraćanja na tu stranicu. Kolačići se koriste za posluživanje svih značajki internetskih stranica i pružaju bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjeni samo tijekom posjetana internetsku lokaciju) ili trajni (na korisničkom računalu, čak i nakon posjete). Trajni „kolačići treće strane“ Pružatelj usluge koristi za dobivanje statističkih podataka o posjetu i načinu na koji koristite stranice. Prikupljeni podaci uključuju IP adresu, podatke o pregledniku, jezik, operativni sustav i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju samo u anonimnom i masovnom obliku. Internetska stranica Pružatelja usluga ne sadrži kolačiće koji omogućavaju pokretanje programa, ili postavljanje virusa na Vašem računalu.

Statistika Google Analytics koristi stranicu Pružatelja usluga i traži „kolačiće trećih strana“ u Google Analytics. Podaci o tome kako Korisnici koriste našu internetsku stranicu mogu se povremeno prikupljati pomoću drugih sličnih alata sličnih Google Analytics. Ako se ne slažete s njihovom uporabom, možete jednostavno izbrisati (ili spriječiti) kolačiće na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika koje koristite. Budući da je svrha kolačića poboljšati i omogućiti korištenje naših internetskih stranica i njezinih postupaka, imajte na umu da sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcionalnost tih značajki, ili uzorkovati njezin kvar i izgled u pregledniku.      

h) Sigurnost

Pružatelj usluga čini sve napore kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Korisnički podaci su dosljedno zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.